nl gb

COPD


Wat houdt COPD in?

COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Het is een ongeneeslijke ziekte met ernstige benauwdheid als belangrijkste kenmerk. Simpel gezegd is COPD een ziekte waarbij de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen, die blijvende schade veroorzaken. Ademtekort bij bijvoorbeeld het traplopen, werken of aankleden is een veelvoorkomende klacht.

In Nederland hebben ruim 320.000 mensen de diagnose COPD. Daarnaast zijn er nog eens 300.000 mensen met een zeer hoog risico op COPD, zonder dat zij dit zelf weten.

COPD is de vijfde doodsoorzaak ter wereld en zal in de toekomst nog verder klimmen op de lijst van doodsoorzaken. COPD komt meestal pas voor op oudere leeftijd, maar soms door een erfelijke ziekte ook eerder.

 

Chronische bronchitis

Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën (de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen) steeds ontstoken. Daardoor wordt er meer slijm aangemaakt en is ademhalen lastiger.
Longemfyseem

Bij longemfyseem gaan er langzaam steeds meer longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in het bloed komt, en dat de afvalstoffen weer uitgeademd kunnen worden. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt.

 

Rol diëtist

De diëtist is een belangrijk onderdeel van de multidisciplinaire zorg die rondom de COPD patiënt aanwezig is. Als de voedingstoestand verslechtert, kan het volgende optreden:

  • Verlies lichaamsgewicht
  • Verlies spiermassa
  • Verzwakking ademhalingsspieren
  • Daling weerstand
  • Achteruitgaand kwaliteit leven
  • Toename exacerbaties (ontstekingen)
  • Langere verpleegduur
  • Meer kans op complicaties

Dus een goed berekend voedingsadvies met aandacht voor voldoende eiwitintake is van groot belang! Tevens kan de diëtist veel tips geven bij voorkomende klachten als slijmvorming, droge mond, vermoeidheid, verminderde eetlust. En indien nodig dieetvergoeding regelen voor bijvoeding.

 

COPD_mw_met_O2_slangetje.jpg

Waar kunnen wij bij helpen?

Wij kunnen u een goed doorberekend voedingsadvies op maat bieden. Hierbij kunnen wij uw energiebehoefte en spiermassa berekenen. We doorlopen uw huidige eetpatroon en leefsituatie, waarbij we met alles rekening houden. Daarbij kunnen wij u begeleiden in het vertrouwd raken met uw nieuwe eetpatroon. U bijstaan met tips en handvatten om toch genoeg energie en eiwitten binnen te krijgen, ook al heeft u last van vermoeidheid, slijmvorming en bent u kortademig. Het verbeteren van uw voedingstoestand staat bij ons centraal. U zult merken dat als deze verbetert, bepaalde klachten verminderen.