Kanker


Wat houdt Kanker in?

Kanker is een aandoening die wordt gekenmerkt door de onbeheerste groei van weefsels door een aanhoudende celdeling. Gezonde cellen in het lichaam delen (prolifereren) enkel wanneer dat nodig is zoals wanneer bepaalde organen aan vernieuwing of herstelling toe zijn. Tijdens deze celproliferatie krijgen de cellen ook een specifieke vorm en grootte, afhankelijk van hun functie, wat we kennen als celdifferentiatie. Deze deling en differentiatie staat onder invloed van verschillende factoren: de uitwendige factoren (hormonen, chemische stoffen, virussen, ...) en de inwendige signalen (eiwitten die ontstaan onder invloed van specifieke regelgenen binnen de cel). Beide typen factoren kunnen zowel een stimulerende of een remmende invloed op de celdeling uitoefenen. In het geval van de inwendige signalen spreken we van cellulaire groeifactoren of groeiremmers.

Celwoekering

Wanneer één of meerdere cellen ontsnappen aan deze regulerende mechanismen kan daaruit een lokaal gezwel of tumor ontstaan. Bij de ontregeling van het complexe samenspel van groeibevorderende en groeiremmende factoren in het voordeel van de groeistimulatie kan er celwoekering optreden. De delende cellen (nieuwgroei of neoplasie) hebben vaak hun normale vorm en functie verloren. We spreken pas echt van een kanker in het geval van de kwaadaardige (of maligne) tumoren. Deze zijn, in tegenstelling tot goedaardige (of benigne) tumoren, in staat om het orgaan waarin ze zijn ontstaan te vernietigen en niet enkel te beschadigen. Bovendien kunnen ze zich verspreiden: door een invasie van de omgeving kunnen ze uitgroeien tot in het omringende weefsel. Eventueel kunnen ze zich ook uitzaaien via de bloed- en lymfestroom om zo andere organen terecht te komen.

Huidkanker

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Gevolgd door borstkanker en darmkanker. Als je naar de statistieken kijkt, blijkt de soort kanker die het meest voorkomt afhankelijk te zijn van de leeftijd en het geslacht.

Bij kinderen is leukemie de meest voorkomende vorm van kanker. Terwijl bij adolescenten en jonge volwassenen lymfklierkanker, zaadbalkanker en melanoom het vaakst voorkomen. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen van 30 jaar en ouder. Bij mannen tussen 30 en 45 jaar komt melanoom het vaakst voor en bij mannen ouder dan 45 jaar prostaatkanker.

 

 

Rol diëtist

Voeding kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van kanker. Veel onderzoeken hebben bewezen dat bepaalde bestanddelen, zoals anti-oxidanten, in voedingsmiddelen de werking van kankerverwekkende stoffen tegen kunnen gaan. Daarom is het van belang om een gezond eet- en leefpatroon te hebben. Om te zorgen dat alle belangrijke voedingsmiddelen genuttigd wordt kan het beste de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voeding gehanteerd wprden. Mocht kanker al aanwezig zijn, dan kan de diëtist met allerlei tips, zoals bij misselijkehid na chemokuur of hoe aan te sterken geven. Om de voedinsgtoestand zo optimaal mogelijk te houden. Hierbij kan ook gedacht worden aan dieetpreparaten, waartoe de diëtist gemachtigd is om voor te schrijven.


kanker.jpg


Waar zitten anti-oxidanten in?

Antioxidanten is een verzamelnaam die vaak wordt gebruikt voor stoffen zoals de vitamines E en C, spoorelementen zoals seleen, en bioactieve stoffen, zoals aanwezig in groenten, fruit (granaatappel, bessen), noten, rode wijn, thee en chocolade. 

Antioxidanten worden ook gebruikt als hulpstof (conserveermiddel) bij de productie van voedingsmiddelen en zijn te herkennen aan E-nummers op het etiket.

 

Waar kunnen wij bij helpen?

In elk stadium van de ziekte kanker kunnen wij u voedingsadviezen geven aan de hand van uw huidige eet- en drinkpatroon. Wij houden rekening met uw aanwezige klachten en medicijngebruik en kunnen praktische tips geven, zoals wat te doen bij misselijkheid of vermoeidheid. Zodat uw voedingstoestand zo optimaal mogelijk blijft en u zo sterk mogelijk er in blijft staan. Tevens kunnen wij uw gewichtsverloop monitoren, zodat er tijdig ingegrepen kan worden. Mocht gewone voeding niet toereikend zijn, kunnen wij u ook speciale dieetvoeding adviseren en dit voor u regelen.