Nierziekten


Wat houden nierziekten in?

Onze nieren zijn complexe organen die meerdere belangrijke taken hebben in ons lichaam. Zo maken ze hormonen die nodig zijn voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes, voor het juiste kalkgehalte van de botten en voor het reguleren van de bloeddruk. Maar de belangrijkste functie van de nieren is het verwijderen van afvalstoffen en van vocht uit het bloed. Als dat niet meer voldoende lukt, is er sprake van nierinsufficiëntie. Dat kan plotseling ontstaan (acuut) of langzaam en sluipend (chronisch). Nierinsufficiëntie is een ernstige aandoening.

Acute nierinsufficiëntie

Bij acute nierinsufficiëntie zijn de nieren plotseling niet meer voldoende in staat de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Dit kan verschillende oorzaken hebben:Acute nierinsufficiëntie kan het gevolg zijn van te weinig aanvoer van bloed na bloedverlies door een grote bloeding ergens anders in het lichaam. Doordat de druk in de nieren wegvalt, kunnen de 1 miljoen nierfiltertjes hun werk niet meer goed doen. Het filtersysteem van de nieren kan ook beschadigd raken als gevolg van een infectie of een auto-immuunziekte. Bij een auto-immuunziekte richt het afweersysteem zich tegen cellen van het eigen lichaam, in dit geval tegen de cellen van de nierfilters. Wanneer de nieren de geproduceerde urine niet af kunnen voeren, ontstaat stuwing. Ook dat is een oorzaak van nierschade. Stuwing ontstaat door nierstenen of een tumor in de urinewegen.

Soms herstellen de nieren zich weer na acute insufficiëntie, maar het kan ook voorkomen dat de schade blijvend is of erger wordt. Dan is er sprake van chronische nierinsufficiëntie.

Chronische nierinsufficiëntie

Bij chronische nierinsufficiëntie werken de nieren onvoldoende en is er geen uitzicht op herstel. Dit kan het gevolg zijn van acute nierinsufficiëntie. Maar ook hoge bloeddruk, diabetes of aangeboren afwijkingen van de nieren zijn oorzaken van chronische nierinsufficiëntie. Beschadigd nierweefsel kan zich niet herstellen en daarom is het belangrijk oorzaken van nierziekten zo goed mogelijk te behandelen. Daarnaast wordt met medicijnen en een dieet geprobeerd de nierfunctie zo lang mogelijk te behouden.

Doordat de nieren een enorme reservecapaciteit hebben, duurt het soms jaren voordat chronische nierinsufficiëntie aan het licht komt. De nierfunctie kan zo ver teruglopen dat dialyse noodzakelijk wordt. Omdat dit grote gevolgen heeft voor iemand's leven is opsporing van nierschade in een zo vroeg mogelijk stadium van het grootste belang. Een van de eerste verschijnselen is eiwit in de urine. In een later stadium veroorzaken ophoping van afvalstoffen in het lichaam misselijkheid en verminderde eetlust.  Zonder niervervangende behandeling in de vorm van dialyse zou dit uiteindelijk tot de dood leiden.

 

Rol diëtist

Naast de medicijnen is het volgen van een aangepast voedinsgpatroon ook een belangrijk aspect om klachten en ongemakken te doen afnemen. Bovendien kan een dieet de achteruitgang van de nieren vertragen. De diëtist stelt samen met de patiënt een dieet op, om tot een gezond evenwicht te komen in zijn/haar wensen en de voorschriften met betrekking tot eiwit, natrium, kalium, fosfaat en water.

kalium.jpg

Waar zit kalium in?

Kalium komt bijna in alle voeding voor. Belangrijke bronnen van kalium zijn aardappelen, brood, zuivel, vlees(waren) en groenten.

Wanneer aardappelen en groenten met veel water worden gekookt gaat kalium verloren.

 

Waar zit fosfor/fosfaat in?

Fosfor komt in bijna alle voeding voor. Melk, vis, vlees en brood bevatten relatief veel fosfor. Ook wordt fosfor in de vorm van fosfaatzout als bindmiddel toegevoegd aan voedingsmiddelen.

 

Waar kunnen wij bij helpen?

Uw voeding zal soms drastisch moeten veranderen als uw nieren ineens hard achteruit gegaan zijn. Voedingsstoffen zoals bijvoorbeeld eiwit, natrium, kalium en ook uw vochtintake zal met precies berekende hoeveelheden nog maar genuttigd mogen worden. Wij kunnen voor u en in samenspraak met u een persoonlijk voedingsadvies opstellen. Hierbij geven wij veel variatiemogelijkheden aan zodat u toch nog het gevoel heeft dat er veel keus is en u zich zo min mogelijk beperkt hoeft te voelen. Andere smaakmakers en andere manier van bereiden van het eten zijn hierbij belangrijk. En dat uw voeding natuurlijk zo volwaardig mogelijk blijft. Met een deskundige begeleiding en ondersteuning van één van ons kunt u uw dieet in eigen tempo u eigen maken.