nl gb

Psychische aandoeningen


Psychische aandoeningen en voeding

Wanneer iemand last van stress heeft, veroorzaakt dit meestal ook veranderingen in het eetgedrag. De ene persoon gaat namelijk veel meer eten en komt in gewicht bij, terwijl een ander juist helemaal geen eetlust meer heeft, veel minder gaat eten en afvalt. Het gevaar hiervan is dat de voedingstoestand achteruit gaat, de BMI te laag wordt en men afzwakt met alle gevolgen van dien.

 

Medicatie

Er zijn verschillende soorten medicijnen die worden voorgeschreven bij allerlei psychische stoornissen (depressie, bipolaire stoornis). Helaas zijn er een hoop die een eetluststimulerende werking hebben. Deze hebben vaak gewichtstoename tot gevolg.

Er zijn twee soorten medicijnen die veel invloed op het eetpatroon hebben, te weten MAO remmers en Lithium.

Bij mensen die MAO-remmers gebruiken kan tyramine in het voedsel de oorzaak zijn van een sterke stijging van de bloeddruk. Daarom dienen ze een “tyraminebeperkt dieet” te volgen.
Mensen die lithium gebruiken hebben vaak veel dorst en een droge mond. Daarom drinkt men vaak veel meer. Het is wel verstandig op te letten wat u drinkt; beperk het gebruik van calorierijke drankjes. Hierdoor komt men snel in gewicht aan! Ook door het vasthouden van vocht of door een veranderde stofwisseling komt men in gewicht bij.

 

 

 

zuivel.jpg

Waar zit tyramine in?

Tyramine komt van nature vooral voor in eiwitrijke producten die gemakkelijk kunnen bederven, zoals melkproducten, kaas, vlees (lever), vis (haring), eieren en in gistproducten en gefermenteerde sojaproducten. Verse eiwitrijke producten bevatten weinig tyramine.

 

Rol diëtist

Het goed uitleggen wat een tyraminevrij dieet inhoudt.  

Bij mensen die litihum gebruiken is het de taak van de diëtist om zorg te dragen dat de hoeveelheid zout (natrium) in de voeding goed is. Overal is gewichtsbeheersing vaak wenselijk.

 

Waar kunnen wij bij helpen?
Het moeten volgen van een tyraminebeperkt dieet is niet niks. Wij gaan dan samen met u kijken hoe we uw eetpatroon zo goed mogelijk kunnen aanpassen, zodat het voor u ook nog haalbaar is. We geven u allerlei praktische tips en productinformatie. Verder hebben wij een uitgebreide lijst met alle richtlijnen die betrekking hebben op een tyraminevrij dieet. Doordat het een ingrijpend dieet is, zullen wij u door coaching en periodieke evaluatiegesprekken daarin steunen.

Als u lithium gebruikt, dan kunnen wij u verschillende adviezen geven. Hierbij kunt u denken aan tips bij uw extra dorstgevoel. 

Verder kunnen wij u begeleiden om wat af te vallen, aangezien veel lithium gebruikers aankomen in lichaamsgewicht.