nl gb

Ouderenzorg/Kwetsbare ouderen


Wat zijn kwetsbare ouderen?

Als we het hebben over ouderenzorg, dan bedoelen we eigenlijk de kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen zijn mensen die al een langere tijd bij de huisarts bekend zijn met één of meerdere aandoeningen. Voor de ouder wordende mens wordt voeding voor de kwaliteit van het leven steeds belangrijker. Tijdige optimalisering van de voeding zorgt voor het uitstellen van het risico op ondervoeding en het verminderen van voedingsgerelateerde klachten.

Mondzorg is ook een belangrijk onderdeel van de zorg voor ouderen. Een slechte mondzorg kan ernstige gevolgen hebben, zoals ondervoeding, ontstekingen, pijn en smaakstoornissen. 

Eén van onze diëtisten is betrokken geweest bij het ontwikkelen van het protocol "Kwetsbare Ouderen".

 

Rol diëtist

De begeleiding van de diëtist bestaat uit het geven van informatie over een gezonde, gevarieerde en passende voeding. Ook het geven van adviezen en instructies over hoe goed, makkelijk en gezond gekookt kan worden, zijn onderdeel van de begeleiding. Daarnaast geeft de diëtist informatie en instructie ten aanzien van het verbeteren van de voedingstoestand en de spiermassa.

 

spiermassa.jpg

bejaarde.jpg

Wanneer heeft u als kwetsbare ouder een diëtist nodig?

 • Bij gebruik van 5 of meer verschillende medicijnen.
 • Bij ondervoeding (cachexie, sarcopenie en/of wasting).
 • Indien er sprake is van één van de hieronder vermelde ziektebeelden met een hoge kans op een slechte voedingstoestand/ondervoeding:
  • COPD
  • Decubitus (doorligplekken) en/of wonden
  • Kauw- en/of slikproblemen
  • Maag-en darmproblematiek
  • Metabole ziekten (o.a. diabetes mellitus en osteoporose)
  • Na ziekenhuisopname of bij ernstig ziekten
  • Neurologische aandoeningen zoals ALS, MS, ziekte van Parkinson en dementie
  • Oncologie (kanker)
  • Voor en na een operatie
  • Of in combinatie met andere aandoeningen.

 

Waar kunnen wij bij helpen?

Eén van onze diëtisten is betrokken geweest bij het ontwikkelen van het protocol "Kwetsbare Ouderen". Hierdoor zijn wij als één van de eerste op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Een persoonlijk voedingsadvies is noodzakelijk bij het verbeteren van uw voedingstoestand. Hierbij zijn de toename van uw gewicht en het verbeteren of in stand houden van uw vetvrije massa (spiermassa) van groot belang voor de kwaliteit van uw leven. Wanneer verbetering van uw voedingstoestand niet mogelijk blijkt te zijn, gaan we samen bespreken hoe we de kwaliteit van uw voedingspatroon zoveel mogelijk kunnen waarborgen.