nl gb

Eetstoornissen


Wat houden eetstoornissen in?

Als iemand lijdt aan een eetstoornis dan wil dit zeggen dat diegene voortdurend bezig is met eten en zijn lichaamsgewicht. Het gevolg hiervan is dat men niet meer normaal kan functioneren.

Er zijn 3 soorten eetstoornissen te onderscheiden:

Anorexia Nervosa

Wordt gekenmerkt door een allesoverheersende streving naar vermagering. Dit uit zich in het niet eten van voedsel, extreme gewichtsvermindering, amenorroe*, droge huid, dor haar, soms hypotrichosis**, activiteitsdrang en buien van Boulimie.

Boulimia

Periodieke eetaanvallen en overmatige preoccupatie met voedsel bij een abnormaal eetpatroon (o.a. grote hoeveelheden), afgewisseld met heroïsche pogingen tot gewichtsverlies.

Binge Eating Disorder

Dit wordt ook wel eetbuistoornis genoemd. Het wordt gekenmerkt door ernstige eetbuien zonder een poging tot afvallen.

 

*Amenorroe: wegblijven van de menstruatie
**Hypotrichosis: geheel ontbreken van of geringe haargroei

 

anorexia_appel_spiegel.jpg

Rol diëtist

De behandeling van een diëtist bij eetstoornissen gaat vaak in combinatie met een behandeling van een psycholoog of psychotherapeut. De taak van de diëtist heeft met name betrekking op het veranderen van het eetgedrag en het aanpassen van de voeding.

 

Waar kunnen wij bij helpen?

Wij kunnen u inzicht geven in de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden en het belang hiervan. U krijgt veel productinformatie en praktische tips.

Samen bespreken wij de gevolgen van uw huidige eetgedrag. We gaan u helpen meer inzicht in de relatie tussen eten en uw gevoel te krijgen. Tevens gaan we u begeleiden om uw houding tegenover eten zodanig te veranderen dat situaties van eetbuien of juist van niet eten voorkomen kan worden. Samen gaan we kijken hoe u uw nieuwe leefstijl kunt handhaven, ookal zal dit met ups & downs gaan. Coaching en periodieke evaluatiegesprekken met één van ons kan u daarin steunen.

 

 

Voor meer informatie kunt op deze site kijken