Alcohol


Wat doet alcohol?

Alcohol hoort bij gezelligheid volgens velen. Hoe vaak hoort u wel niet dat wanneer u iets fris wilt: hè, doe niet zo ongezellig!

Maar wat heeft gezelligheid te maken met het effect van alcohol in uw lichaam? Men wordt er vrolijk van (soms niet als u een bepaalde drempelhoeveelheid voorbij gaat, de vervelende dronkenmanschap), remmen gaan los en u doet daardoor dingen die u normaal niet zou doen of zegt of zou durven te zeggen. Dit zijn mentale gevolgen. Maar wat zijn de fysieke gevolgen?

 

Werking alcohol op ons lichaam

Het lichaam neemt alcohol snel op. Wanneer alcohol langzaam en bij het eten wordt gedronken, gaat het trager. Via de dunne darm wordt alcohol in het bloed opgenomen.

Het lichaam breekt alcohol zo snel mogelijk af. In de maag wordt al een klein gedeelte afgebroken. De alcohol die in het bloed terechtkomt, wordt door de lever afgebroken. Gemiddeld wordt per anderhalf uur 1 glas alcoholhoudende drank afgebroken. Per persoon kan dit erg verschillen. Mensen die regelmatig alcohol drinken, breken deze bijvoorbeeld sneller af.

 

Bijwerkingen van alcohol

Alcohol kan leiden tot lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid of verslaving. Bij lichamelijke afhankelijkheid is steeds meer alcohol nodig voor hetzelfde effect. Er is een duidelijke relatie tussen alcoholgebruik en gedrag, waardoor het risico op sterfte en ziekte door verkeersongelukken en geweldsdelicten toeneemt. Door alcohol neemt het risico op een verhoogde bloeddruk toe, en als gevolg daarvan een hoger risico op hart- en vaatziekten, een aantal vormen van kanker, met name borstkanker, leveraandoeningen, hersenbeschadigingen en een milde vorm van diabetes. Verder kan alcohol leiden tot verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen.

Bij meer dan 20 glazen alcohol zijn de gevolgen nog ernstiger. Het bloedalcoholpercentage loopt dan op tot 4 promille en er is er kans op bewusteloosheid. Bij 5 promille is er acuut levensgevaar. Het effect verschilt per individu en hangt af van de combinatie met medicijngebruik of bepaalde aandoeningen.

Chronisch overmatig alcoholgebruik verhoogt het risico op leveraandoeningen zoals een vette lever, alcoholische hepatitis, later levercirrose en uiteindelijk soms zelfs leverkanker.

Het drinken van grote hoeveelheden alcohol, remt de opname van vitamine B1 ( thiamine). Als u heel eenzijdig eet en veel alcohol drinkt, is de kans op een gebrek aan vitamine B1 zeer groot. Dit kan leiden tot het Wernicke-syndroom.

alcohol.jpg

 

Wat levert alcohol?

Alcoholische dranken leveren naast alcohol, vocht en koolhydraten. De hoeveelheid koolhydraten per alcoholische drank verschilt sterk. Deze koolhydraten zijn voornamelijk suikers. In bier en wijn zitten ook mineralen en B-vitamines. De hoeveelheden zijn zo klein dat ze weinig of geen bijdrage leveren aan de totale inneming en geen effect hebben op de gezondheid.

Alcohol levert dus ook vocht, maar werkt ook vochtuitdrijvend. Door alcohol neemt de urineproductie in het lichaam toe en om alcohol af te breken en uit te scheiden is meer vocht nodig dan de drank zelf levert. Het is aan te raden alcohol af te wisselen met water om de vochtbalans op peil te houden.

De grootte van het glas wordt aangepast aan het alcoholgehalte. Hoe sterker de drank, hoe kleiner het glas. Daardoor zit er in alle zwak alcoholische dranken ongeveer 10 gram alcohol per glas en 1 gram alcohol levert 7 kcal. Alcoholische consumpties kunnen dus veel calorieën opleveren. De precieze hoeveelheid hangt af van de hoeveelheid alcohol en suikers die in de drank zit.

 

Waar kunnen wij bij helpen?

Vanwege gezondheidsredenen kan het belangrijk zijn voor u om gezonder te gaan leven. Hierbij hoort ook het verminderen van uw alcoholintake. Dat kan lastig zijn, zeker als u het al jaren zo doet. Wij kunnen hierbij ondersteunig bieden zodat u het volhoudt om te minderen. In overleg met u kijken we wat de mogelijkheden zijn, waar uw valkuilen zitten (sociale gelegeheden, thuis alleen) en hoe u anders er mee om kunt gaan. Coaching en frequente evaluatiegesprekken van één van ons kunnen u hierin steunen.