nl gb

Kwaliteit


Als diëtisten moeten wij ons wel blijven verdiepen in alles wat er gebeurt op voedingsgebied. Dit doen wij onder andere door vakliteratuur bij te houden, maar ook door scholingen te volgen. Zoals lezingen van academici, dagsymposia, implementatie van nieuwe richtlijnen ziektebeeld, multi-disciplinaire werkafspraken in de praktijk. 

Daarnaast zijn er aantal Post HBO's gevolgd, zoals Post HBO Maag-Darm-Lever, Nierziekten, Eet- en drinkstoornissen, Parkinson, Voedselallergieën.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

 

nvd_logo_def.jpg

 

Op het gebied van gespreksvaardigheden hebben wij alledrie de training Motivational Interviewing gehad. Hierdoor kunnen wij u goed begeleiden bij het helder krijgen van uw motivatie, het opruimen van barrieres die u voelt/ziet en stellen wij U altijd centraal. 

Tenslotte begeleiden wij 4e jaars studenten Voeding & Diëtetiek met hun paramedische stage. Hierdoor dragen wij onze kennis en vaardigheden over op de volgende generatie collega's. Tevens kunnen de stagiaires ons feedback geven over onze werkwijze en stellen zij ons zo weer op scherp.

 logo_KP_jpeg_website.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Het Kwaliteitsregister kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer.