nl gb

Wat krijgt u vergoed?


Basis verzekering

In 2023 heeft u recht op 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vanuit de basisverzekering. Houdt u wel rekening met het verplichte eigen risico, waarmee het verrekend kan worden.

 

Aanvullende verzekering

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering heeft u recht op meer vergoeding. Wilt u weten wat uw verzekering vergoed vanuit de aanvullende verzekering, kijk dan op vergoeding dieetadvisering 2023.

 

Ketenzorg

Het kan ook zo zijn dat u doorverwezen wordt via uw huisarts of praktijkondersteuner binnen een ketenzorg. Dan krijgt u een aantal consulten vergoed die niet van invloed zijn op uw eigen risico.

Ketenzorg is zorg die verleend wordt door verschillende zorgverleners en helemaal afgestemd is op mensen met een bepaalde chronische aandoening. Afhankelijk van uw regio zijn bepaalde ketens actief.

Wij werken samen met de ROHA, CHAGZ en Amstelland zorg. Het hangt per organisatie af welke ketenafspraken er zijn. Er bestaat een keten voor diabetes, COPD, hartfalen en hart- en vaatziekten.

 

 

Verwijsbrief nodig?

Sinds 2011 is de diëtist ook vrij toegankelijk. Dit houdt in dat u ook zonder verwijsbrief bij ons terecht kunt. Check voor de zekerheid nog wel uw verzekeringspolis, want er zijn een paar maatschappijen (Ohra, CZ, Delta Loyd, de Friesland) die nog wel om een verwijsbrief vragen als criterium om het consult vergoed te krijgen!

 

verzekering.jpg